Foreningen Saxo Grammaticus

Generalforsamling

Middelalderforeningen

Saxo Grammaticus

indkalder til ordinær generalforsamling

 

Tid:

 

8  februar kl. 13:00 2020

 

 

Lokation:         

 

Hærvejscenteret i Kollemorten

Hærvejen 218

7323 Give

 

 

Tilmelding:

 

Deltagelse og efterfølgende spisning:

Facebook-begivenhed eller mail til Anne (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Bespisning er gratis for medlemmer og 100 kr. for evt. inviterede gæster

Medbring selv service og drikkevarer

 

 

 

Forslag:

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6. februar 2019

Et punkt bliver: Revidering af vedtægter – medlemmerne læser igennem og kommer med ændringsforslag til Anne senest d. 9/2

 

Dagsorden:

 

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Fastlæggelse af kontingent

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er Knud og Anne
7) Valg af revisorer og revisorsuppleant
8) Evt.

 

 

 

Mange middelalderlige hilsener
Saxo Grammaticus’ bestyrelse